čeština | English (US)

Psychogram 2013-12-18

Design, konstrukce a ověření funkčnosti modulárního prototypu soustavy s pracovním názvem “Psychogram” (hardware, software, design), který je (zatím v laboratorních podmínkách použitelný pro:

• snímání a monitorování biosignálů (EEG, EKG).
• přepis biometrických dat – (elektromagnetických signálů, svalových kontrakcí, pohybu pupil, změny krevního tlaku) do digitálních dat a další zpracování v počítači
• data využitelná pro vizualizaci a sonifikaci.
• výstupy je možné přehrávat zpět do prostředí a hráč má možnost pomocí tzv. neuro zpětné vazby zrakem, sluchem a pohybem reagovat a prostřednictvím "psychogramu" je zpětně ovlivńovat.

Language preference

čeština | English (US)

Album info

Popular tags

Language preference

čeština | English (US)